Imatges d'hostes amb vista des del nostre xalet

  • AAA-Foto -Garden and view 900

Vista des del nostre xalet amb flowergarden

Foto presa per un hoste amb una part de Gabis i flowergarden
neu muntanyes al fons.